Univerzální povlak pro desky plošných spojů 200ml


230 Kč (9.7 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 180 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386058615
Kód: EMGM741-009
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Univerzální povlak pro desky plošných spojů.Rychleschnoucí, transparentní akrylátový povlak, s dobrými dielektrickými vlastnostmi.
Chrání desky s plošnými spoji nebo jiné součásti před korozivními (atmosférickými) vlivy.
Tento film chrání desky s plošnými spoji před svodovým proudem a zkratem.Funkce:+ Poskytuje ochranný a izolační film proti povětrnostním vlivům, jako je vlhkost, oxidace, prach nebo korozivní výpary.+ Dobrá přilnavost na kov, plast, dřevo, sklo, atd.+ Film je odolný vůči zředěným kyselinám a zásadám+ Přes tento povlak je možné pájet+ Zabraňuje vzniku svodových proudů a zkratů+ Zůstává transparentní a flexibilní i po dlouhém období.+ Teplotní rozsah: -40°C až + 60°C.Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH319Způsobuje vážné podráždění očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P273Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby