Syntetické mazivo střední viskozity, které zanechává tenký film 200ml


639 Kč (26.9 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 39 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386825095
Kód: EMGM749-049
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Funkční ochrana pro všechny kovové kontakty.Syntetické mazivo střední viskozity, které zanechává tenký film.
Poskytuje dlouhodobé mazání konektorům a dalším elektromechanickým kontaktům se stříbřitým nebo zlaceným povrchem.
Snižuje opotřebení kontaktních povrchů a snižuje poškození.Funkce:+ Má velmi nízké povrchové napětí, což zajišťuje rovnoměrné rozložení aktivního filmu po kovu, pronikání do nepřístupných míst a zajištění účinné ochrany.+ Lze použít k významnému zlepšení spolehlivosti instalací a zařízení v drsném průmyslovém prostředí.+ Měl by být používán pravidelně, zejména tam, kde jsou části vystaveny časté fyzické manipulaci, aby nedošlo k přerušení.+ Výrazně snižuje provozní náklady.Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH336Může způsobit ospalost nebo závratě.H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby