Silikonový viskózní izolační olej 200ml, 12 KV/mm


280 Kč (11.8 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 3 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386060649
Kód: EMGM741-015
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Silikonový viskózní izolační olej .
Zabraňuje svodovým proudům způsobujícím koronové jevy.
Vysoce kvalitní, viskózní, izolační olej na bázi silikonu, zabraňuje vybíjení jisker, zastavuje unikající proud a eliminuje koronový efekt.
Je vodoodpudivý, a proto je velmi účinný jako ochrana proti vlhkosti s vynikajícími dielektrickými vlastnostmi.Funkce:+ Vysoká izolační kapacita s dielektrickou pevností 12 KV/mm.+ Lze použít při teplotách od -50°C do + 200°C.+ Izolační fólie zůstává stabilní bez ohledu na teplotu.+ Ideálně se hodí jako nevytvrzující izolační fólie.Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH315Dráždí kůži.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby