Protiplísňová hloubková penetrace DEN BRAVEN DEBBEX 1l


87 Kč (3.4 €) vč. DPH
ks
Rychlý nákup
 
Externí sklad 2 ks
Expedujeme do: 5 - 7 dnů
 
EAN: 8595728332653
Kód: EMT06560858
 
Poštovné při platbě předem: od 50 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 79 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Speciální protiplísňová hloubková penetrace s obsahem účinné látky působící proti plísním. Obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací nebo konzervační prostředky a účinnou látku působící proti plísním. Působí jako adhezní můstek pro další materiály, jako jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty, lepidla, akrylátové fasádní nátěrové hmoty, syntetické omítkoviny a tmely. Z 1 litru je možné ošetřit cca 10 m2 v závislosti na savosti podkladu.

protiplísňová
vysoce účinné látky
působí do hloubky podkladu

Použití
beton, anhydrit nebo zdivo
omítky, sádrokartonové a cementovláknité desky aj. minerální podklady

Identifikace nebezpečnosti
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC), Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
LIMIT VOC: Kategorie A, h) penetrační nátěrové hmoty, nejvyšší přípustné hodnoty 30 g/l. Skutečný obsah VOC při aplikaci maximálně 5 g/l.
Tento produkt obsahuje DBNPA a bronopol v koncentraci pod 0,02 %.
Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt obsahuje endokrinní disruptory IPBC.

Technické parametry:

Objem: 1l
Barva: mléčně bílá
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby