Izopropylalkohol pro víceúčelové čištění nejjemnejší elektroniky a optiky 400ml


319 Kč (13.4 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 67 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386071348
Kód: EMGM744-057
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

99,7% Izopropylalkohol pro víceúčelové čištění nejjemnejší elektroniky a optiky.
Nezanechává zbytky ani skvrny na skle či lesklém kovovém povrchu, čistí magnetické hlavy, disketové mechaniky, optiky, zrcadla, DPS.
Plně se odpařujeIzopropylalkohol je také znám pod názvy Isopropanol, IPA, 2-propanol, Izopropylalkohol.Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH319Způsobuje vážné podráždění očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby