Čistý vazelínový sprej mazací a antikorozní 200ml


250 Kč (10.6 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 6 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386060601
Kód: EMGM749-040
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Čistý vazelínový sprej používaný jako mazací a antikorozní přípravek.Vysoce viskózní mazací a protikorozní činidlo pro šroubové a zásuvkové spoje.
Kontaktový tuk pro velké kluzné kontakty a anténové konstrukce, Oproti běžné vazelíně jsou spoje utěsněny a chráněny proti korozi pomocí KONTAKT 701.Funkce:+ Vyrobeno z vysoce čisté bílé vazelíny.+ Díky konzistenci je univerzálním mazivem pro nejrůznější účely.+ 100 mm dlouhá prodlužovací trubice, která se vejde do rozprašovací trysky, umožňuje, aby se vazelína rozprašovala přesně.Viskozita 9mm2/sÚdaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H411Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Fotogalerie
Čistý vazelínový sprej mazací a antikorozní 200ml Čistý vazelínový sprej mazací a antikorozní 200ml
 
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby