Čistící přípravek pro plošné spoje 200ml


290 Kč (12.1 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 60 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: 5412386058592
Kód: EMGM744-025
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Pro profesionální vzhled desek plošných spojů, rozpouští zbytky tavidla.Po pájení desek s plošnými spoji nevypadají zbytky toků pouze neesteticky, ale mohou také způsobit poškození korozí a elektrické poruchy svodovými proudy.
Malé pájecí částice spojené tavidlem mohou vytvářet zkraty.Funkce:+ Odstraňuje všechny typy tavidel bezezbytku+ Rychle schne.+ Kompatibilní s pájecími povlaky a většinou základních materiálů s plošnými spoji.+ Zajišťuje dokonale čisté desky plošných spojů.+ Zajišťuje lepší odolnost proti tvorbě povrchových únikových cest.+ Zajišťuje vysoký izolační odpor.+ Dobrá přilnavost dalších pchranných nátěrů.Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH319Způsobuje vážné podráždění očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.P410 + P412Chraňte před slunečním zářením.
Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.P501Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.


Fotogalerie
Čistící přípravek pro plošné spoje 200ml Čistící přípravek pro plošné spoje 200ml
 
Čistící přípravek pro plošné spoje 200ml
 
Čistící přípravek pro plošné spoje 200ml
 
 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby