Čistící přípravek pro elektrické/neelektrické zařízení 200ml


390 Kč (16.6 €) vč. DPH
Rychlý nákup
 
Externí sklad 60 ks
Expedujeme do: 3 - 5 dnů
 
EAN: -
Kód: EMGM744-056
 
Poštovné při platbě předem: od 65 Kč (do SR: 3.9 €)
Poštovné na dobírku: od 69 Kč (do SR: 5.5 €)
 
 
 

Čistící sprej proniká do nejhůře dostupných míst.
Speciální komponenty odstraní přetrvávající korozi a usazeniny (oxidy, sulfidy, ...) ze všech druhů kovových kontaktů a zlepšují elektrickou vodivost.
Ochranný film sníží tření a opotřebení a ochrání kontakty před silnými korozivními atmosférickými vlivy.Používá se k údržbě a opravám TV, rádia, elektronických zařízení, domácích spotřebičů, (auto) elektroniky, ...Údaje o nebezpečnosti:H222Extrémně hořlavý aerosol.H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnoutH315Dráždí kůži.H319Způsobuje vážné podráždění očí.H336Může způsobit ospalost nebo závratě.H411Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Pokyny pro bezpečné zacházení:P102Uchovávejte mimo dosah dětí.P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

 
Napište nám svůj dotaz
 

Upozornění: Vyplněný text ve formuláři bude zveřejněn na této stránce (kromě e-mailu). Nepište tedy prosím do textu své osobní údaje. Pokud nám chcete napsat soukromou zprávu, napište nám prosím e-mail.

 
 
Rychlý nákup v jediném kroku
Kontaktní údaje

Dodací údaje (všechna pole musíte vyplnit)


  •   Vyberte způsob dopravy
  •   Vyberte způsob platby